ประมวลภาพกลุ่มงานวิทยบริการ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี       สำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill       บรรยากาศการเข้าร่วม โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4       ภาพบรรยากาศคลินิกวิชาการ (KM ผลงานวิชาการ) วันที่ 14 มกราคม 2557        ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals        ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ราชภัฏกาฬสินธุ์ : ส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน วันที่ 2-6 กันยายน 2556 ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IEEE eLearning Library       โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี 2 โครงการนี้จัดขึันโดยกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์       ประมวลภาพ“การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง WALAI Autolib กับการทำงานร่วมกันบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา“ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2556        หนังสือใหม่     
       เมนูหลัก
       แนะนำกลุ่มงาน
       ฐานข้อมูล
       สารบัญวารสาร
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       เวลาทำการ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  129
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,044
  เยี่ยมชมปีนี้ :  39,255
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  93,575
  IP :  54.81.187.157
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

Single Search สืบค้นข้อมูล จำนวน 13 ฐาน ในช่องทางการสืบค้นเดียว

EBSCO Discovery Service
Keyword Title Author

       ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill (อ่าน : 93)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ...
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals  (อ่าน : 418)
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ...
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IEEE eLearning Library (อ่าน : 328)
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IEEE eLearning Library ...
 
       หนังสือแนะนำ
หนังสือใหม่ (อ่าน : 545)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
วารสารใหม่ (อ่าน : 539)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ...
       ฐานข้อมูลออนไลน์
World Scientific ebook (อ่าน : 578)
ScienceDirect (อ่าน : 369)
ACM Digital Library (อ่าน : 667)
ProQuest ABI / INFORM Complete (อ่าน : 977)
Communication & Mass Media Complete (อ่าน : 449)
 
       ฐานข้อมูลออนไลน์
Academic Search Complete (อ่าน : 491)
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ...
ProQuest Digital Dissertation (อ่าน : 820)
ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ...
SpringerLink (อ่าน : 546)
ฐานข้อมูลจากบทความวารสาร ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ...
American Chemical Society Journal (ACS) (อ่าน : 463)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ ...
 
       ฐานข้อมูลด้านกฏหมาย
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา (อ่าน : 658)
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ...
ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย (อ่าน : 508)
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา ...
       ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด (อ่าน : 1,120)
เป็นฐานข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงธุรกิจด้านการตลาด ...
       ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ
ประมวลภาพกลุ่มงานวิทยบริการ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อ่าน : 90)
บรรยากาศการเข้าร่วม โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 (อ่าน : 221)
ภาพบรรยากาศคลินิกวิชาการ (KM ผลงานวิชาการ) วันที่ 14 มกราคม 2557  (อ่าน : 255)
ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ราชภัฏกาฬสินธุ์ : ส่งเสริมการอ่านสู่อาเซียน วันที่ 2-6 กันยายน 2556 ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 713)
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี 2 โครงการนี้จัดขึันโดยกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน : 638)
 
       KSU RSS

ประมวลภาพกลุ่มงานวิทยบริการ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
บรรยากาศการเข้าร่วม โครงการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....