วารสาร ประจำเดือน มกราคม 2562       วารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561       วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       หนังสือใหม่ ธันวาคม 2561       วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  103
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,724
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,157
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  258,312
  IP :  34.229.97.16
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด OPAC Search (ในเมือง)

สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด OPAC Search (นามน)       E-Book KSU
ระบบจำนวน (Number System) (อ่าน : 104)
โดย วรรณธิดา ยลวิลาศ ...
ทฤษฎีจำนวน (อ่าน : 228)
โดย วรรณธิดา ยลวิลาศ ...
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ่าน : 148)
โดย วทัญญู แก้วสุพรรณ ...
พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) (อ่าน : 218)
โดย อนุรักษ์ ปิ่นทอง,กชพรรณ วงศ์เจริญ,เกษมศักดิ์ ทองตัน และศักดิ์เดช สังตพัฒน์ ...
พืชสมุนไพร (อ่าน : 207)
เรียบเรียงโดย กรพรรณ วงศ์เจริญ ...
 
       ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review (อ่าน : 182)
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (อ่าน : 317)
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (อ่าน : 330)
ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน : 388)
ขอเชิญใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI (อ่าน : 387)
 
       แนะนำ หนังสือ/วารสาร/นิตสาร...ใหม่ประจำเดือน
วารสาร ประจำเดือน มกราคม 2562 (อ่าน : 83)
วารสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2562 ...
วารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (อ่าน : 74)
วารสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ...
วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (อ่าน : 44)
วารสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ...
หนังสือใหม่ ธันวาคม 2561 (อ่าน : 72)
วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (อ่าน : 89)
วารสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ...
 
       ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม (อ่าน : 76)
การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 2/2561  (อ่าน : 293)
บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียน ในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน : 256)
กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน : 396)
บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ เข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0  (อ่าน : 433)
กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Library) มหาวิทยาลัยราช ...
 
       KSU RSS

วารสาร ประจำเดือน มกราคม 2562
วารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....