พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร       ฟิสิกส์ 1 = Physics 1       วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review       วารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561       หนังสือใหม่ มิถุนายน       วารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561       การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 2/2561        บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียน ในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  84
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,056
  เยี่ยมชมปีนี้ :  24,536
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  232,060
  IP :  54.80.93.19
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หนังสือใหม่ มิถุนายน
 หมวด :  แนะนำ หนังสือ/วารสาร/นิตสาร...ใหม่ประจำเดือน   วันที่ :  30-05-2561
ชื่อหนังสือ รายละเอียด

 

ชื่อหนังสือ     :        ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย
                             English for Research Writing 

ผู้แต่ง           :         กันยารัตน์ เกคุขำ

สาระสังเขป   :     
หนังสือ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย" เล่มนี้ เป็นหนังสือวิชาการที่ใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทย โดยผู้เขียนได้นำเนื้อหาจากงานวิจัยในสาขาต่างๆ มาเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายและแบบฝึกหัด เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย Writing Correct Sentences (การเขียนประโยคที่ถูกต้อง), Using Modifiers (การใช้ส่วนขยาย), Making Your Sentence Concise (การเขียนประโยคให้กระชับ), Avoiding Sentence Problems (การหลีกเลี่ยงปัญหาในการเขียนประโยค), Academic Stylistic Features (สไตล์การเขียนเชิงวิชาการ), Hedging (การใช้ภาษาเพื่อบอกแนวโน้ม) และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือนักวิจัยที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปเขียนงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักสากล.

 

ชื่อหนังสือ     :        ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล
                             The art of Portrait Photography

ผู้แต่ง           :         กันยารัตน์ เกคุขำ

สาระสังเขป   :         
เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะการถ่ายภาพบุคคลของตนเอง โดยนำจินตนาการมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ร่วมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้งยังมีตัวอย่าง Project เสริมไว้ให้ผู้อ่านได้ขยายขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า เป็นการนำเสอความรู้เชิงประยุกต์ ที่นำมาใช้ในการถ่ายภาพบุคคล ผ่านมุมมองแนวคิดเชิงสร้างสรรค์.

ชื่อหนังสือ     :        การเมืองการปกครองไทย 

                             Thai Politics and Government

ผู้แต่ง           :         กตัญญู  แก้วหานาม

สาระสังเขป  :         -

ชื่อหนังสือ     :        การออกแบบลวดลาย 

ผู้แต่ง           :         ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์

 


สาระสังเขป  :        -

ชื่อหนังสือ     :        สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต
 
                            New Dagital Media..Media for the Futur

ผู้แต่ง           :         ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

 

 

สาระสังเขป  :         -