วารสาร ประจำเดือน กันยายน 2561       หนังสือใหม่ กันยายน 2561       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร       ฟิสิกส์ 1 = Physics 1       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review       การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 2/2561      
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  36
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,571
  เยี่ยมชมปีนี้ :  36,769
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,293
  IP :  54.234.228.185
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 หนังสือใหม่ กันยายน 2561
 หมวด :  แนะนำ หนังสือ/วารสาร/นิตสาร...ใหม่ประจำเดือน   วันที่ :  10-09-2561

หนังสือ

รายละเอียด

ผู้แต่ง          :    สมาน  แก้วไวยุทธ

ชือหนังสือ   :   หนอนพยาธิวิทยา = Helminthology
 
เลขหมู่     :     616.965 ส16ห 2559
ผู้แต่ง    :  ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และ สุกัลญา หลีแจ้.

ชื่อหนังสือ    :   สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

เลขหมู่    :  615.321 ศ46ส 2560
ผู้แต่ง     :    ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น

ชื่อหนังสือ    :  คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับสมบูรณ์ 

เลขหมู่    :    495.1 ค416 2561
ผู้แต่ง    :     ถาวร กมุทศรี

ชื่อหนังสือ  :  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
                    (Physical fitness conditioning)

เลขหมู่  :  613.71 ถ27ก 2560
ผู้แต่ง    :  สริน ทัดทอง

ชื่อหนังสือ    :  อนุกรมวิธานพืชสมุนไพรในงานเภสัชกรรม

เลขหมู่    : 581.63 ส17อ 2560
ผู้แต่ง    :   วสกร บัลลังก์โพธิ์

ชื่อหนังสือ    :  สารสกัดจากพืชควบคุมแมลง 

เลขหมู่   :  632.96 ว18ส 2561