วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560       วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2560       ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2560       ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Drama Online       ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Fashion Central        ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collection”       รายชื่อหนังสือ ปี2560       กลุ่มงานวิทยบริการร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 และแนะนำห้องสมุด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic       ขอเชิญทดลองใช้สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
     ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
     ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
     อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  45
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,480
 เยี่ยมชมปีนี้ :  17,014
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  193,925
 IP :  54.224.41.46
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
  หนังสือใหม่!!
 หมวด :  หนังสือแนะนำ   วันที่ :  15-01-2556

 หนังสือใหม่  


ชื่อหนังสือ     : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง/ผู้แปล บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
บทคัดย่อ : 
          
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2532 เพื่อเฉลิมฉลองวโรวาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้น แม้จะเป็นเพียง 180 ภาพ หากจำนวนภาพถ่ายนับแสนที่พระองค์ทรงถ่ายไว้ ภาพถ่ายชุดนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญและอ้างอิงมาตลอด 27 ปี ที่หนังสือได้ออกมาเผยแพร่ และยังเป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจอยู่เสมอมา

ชื่อหนังสือ     : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน
ผู้แต่ง/ผู้แปล  : ฝ่ายความหลาหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ : 
                    "ารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน"  ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้ดำเนินการตามพันธกิจภายใต้กรอบอาเซียนอย่างแข็งขันตลอดมา และเพื่อให้ประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพก้าวหน้าและควบคู่ไปกับอนุสัญญาฯที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพอื่นๆ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของคณะกรรมทำงานฯ จำงจำงเป็นต้องดำเนินการในลักษณะของการสนับสนุน เชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ความเชื่อโยงของการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
          
ชื่อหนังสือ    : หัวใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
แต่งโดย       : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
บทคัดย่อ :
          "
หัวใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ" ในเล่มนี้จะมีการให้ผู้ใช้ได้ Pretest ก่อนเพื่อทบทวนความรู้เดิม จากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาภายในแต่ละบท ซึ่งมีเนื้อหาสรุปใจความสำคัญๆพร้อมทั้งมีแบบฝึกหัด Posttest เพื่อสรุปรวมเนื้อหาที่คุณได้อ่านมาแล้วทั้งหมด เพื่อวัดความแม่นยำในความจำที่ป่านมา