กลุ่มงานวิทยบริการร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 และแนะนำห้องสมุด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic       ขอเชิญทดลองใช้สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition       ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile       กลุ่มงานวิทยบริการ มหาวทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฝ่ายงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน)       วารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2560(2)       บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ร่วมกับตัวแทนสถาบันต่างๆ เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือ โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย        กลุ่มงานวิทยบริการ...บรรยายการใช้ ThaiLIS, ฐานข้อมูล,และการเขียนบรรณานุกรม       บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       ฟรี!!!! ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
     ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
     ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
     อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  152
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,706
 เยี่ยมชมปีนี้ :  13,422
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  190,333
 IP :  54.162.236.133
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
  หนังสือใหม่!!
 หมวด :  หนังสือแนะนำ   วันที่ :  15-01-2556

 หนังสือใหม่  


ชื่อหนังสือ     : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง/ผู้แปล บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
บทคัดย่อ : 
          
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2532 เพื่อเฉลิมฉลองวโรวาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้น แม้จะเป็นเพียง 180 ภาพ หากจำนวนภาพถ่ายนับแสนที่พระองค์ทรงถ่ายไว้ ภาพถ่ายชุดนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญและอ้างอิงมาตลอด 27 ปี ที่หนังสือได้ออกมาเผยแพร่ และยังเป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจอยู่เสมอมา

ชื่อหนังสือ     : หารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน
ผู้แต่ง/ผู้แปล  : ฝ่ายความหลาหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ : 
          
 
ชื่อหนังสือ    : หัวใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
แต่งโดย       : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
บทคัดย่อ :
         -