ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด       วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560       อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด       วารสาร ประจำเดือน กันยายน 2560       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2560       บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์       วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560       วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2560       ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2560       ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Drama Online     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
     ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
     ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
     อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  73
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,556
 เยี่ยมชมปีนี้ :  27,023
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  203,934
 IP :  54.81.139.56
 เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
  หนังสือใหม่!!
 หมวด :  หนังสือแนะนำ   วันที่ :  15-01-2556

 หนังสือใหม่  


ชื่อหนังสือ     : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง/ผู้แปล บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
บทคัดย่อ : 
          
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2532 เพื่อเฉลิมฉลองวโรวาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้น แม้จะเป็นเพียง 180 ภาพ หากจำนวนภาพถ่ายนับแสนที่พระองค์ทรงถ่ายไว้ ภาพถ่ายชุดนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญและอ้างอิงมาตลอด 27 ปี ที่หนังสือได้ออกมาเผยแพร่ และยังเป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจอยู่เสมอมา

ชื่อหนังสือ     : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน
ผู้แต่ง/ผู้แปล  : ฝ่ายความหลาหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ : 
                    "ารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน"  ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้ดำเนินการตามพันธกิจภายใต้กรอบอาเซียนอย่างแข็งขันตลอดมา และเพื่อให้ประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพก้าวหน้าและควบคู่ไปกับอนุสัญญาฯที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพอื่นๆ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของคณะกรรมทำงานฯ จำงจำงเป็นต้องดำเนินการในลักษณะของการสนับสนุน เชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ความเชื่อโยงของการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
          
ชื่อหนังสือ    : หัวใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
แต่งโดย       : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
บทคัดย่อ :
          "
หัวใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ" ในเล่มนี้จะมีการให้ผู้ใช้ได้ Pretest ก่อนเพื่อทบทวนความรู้เดิม จากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาภายในแต่ละบท ซึ่งมีเนื้อหาสรุปใจความสำคัญๆพร้อมทั้งมีแบบฝึกหัด Posttest เพื่อสรุปรวมเนื้อหาที่คุณได้อ่านมาแล้วทั้งหมด เพื่อวัดความแม่นยำในความจำที่ป่านมา