วารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561       วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       หนังสือใหม่ ธันวาคม 2561       วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  94
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,127
  เยี่ยมชมปีนี้ :  2,127
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  251,288
  IP :  34.203.245.76
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  13-11-2560
              เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บุลลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กล่าวเปิดประชุม และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฝ่ายบริการ เข้าร่วมประชุม 12 มหาวิทยาลัย จากทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดฯ จากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฝ่ายบริการเครือข่ายฯ ได้สรุปว่าห้องสมุดในเครือข่ายทั้ง 16 แห่ง จะเปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
          โดยการ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) จะให้บริการสำเนาหนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความจากวารสาร บทความจากฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาและวิจัย ของนักศึกษา และบุคลากร ต่อไป

***หมายเหตุ   ผู้ที่สนใจใช้บริการ ยืมระหว่างห้องสมุด 
(Interlibrary Lone Service) สามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ***