วารสาร ประจำเดือน กันยายน 2561       หนังสือใหม่ กันยายน 2561       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร       ฟิสิกส์ 1 = Physics 1       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review       การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 2/2561      
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  32
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,567
  เยี่ยมชมปีนี้ :  36,765
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  244,289
  IP :  54.234.228.185
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ ได้จัดสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องการอ้างอิงข้อมูล การ เขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  28-11-2560
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
และ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ ได้จัดสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องการอ้างอิงข้อมูล การ
เขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ณ.ห้อง A206 อาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

***หมายเหตุ สาขาไหนที่ต้องการให้บุคลากรจัดอบรมเรื่องดังกล่าวให้สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ****